Young Cinema

Om konsten att engagera ungdomar

YoungCinema öppnar upp biograferna för den unga generationen och bjuder in ungdomar att bli en del av verksamheten. Efter en första introduktion blir det öppet hus på den lokala biografen. Här följer en spännande period där man får testa att köra film, sitta i biljettkassan och arrangera egen filmafton. Därefter fortsätter träffarna regelbundet, och resulterar i bildandet av en ungdomsgrupp som stegvis får växa in i verksamheten.

Genom att bjuda in unga människor och erbjuda en plats, gemenskap och delaktighet – får ni ett inflöde av vitalitet, tankar, idéer – och en ny publik! Vi vill skapa en lust och glädje för ungdomar att återkomma till bion – en magisk plats, full av möjligheter!

Det ska till ett helt annat tänk om biografer ska överleva i framtiden – YoungCinema vill vara en aktiv del i detta! YoungCinema är ett demokratiprojekt och har lanserats på drygt 10 biografer i Sverige. Intresset är stort!

För mer info
Kontakta Björn Larsson, Våra Gårdar
072-244 62 66
bjorn.larsson@varagardar.se

Läs mer om Young Cinema hos Våra Gårdar