Bli en del av Nätverket Barnbiograferna

Nätverket Barnbiograferna vill hylla och lyfta barnpubliken, bredda filmutbudet och skapa en ökad delaktighet för barn och unga på biograf.

Med enkla, lustfyllda och konkreta tips och verktyg kan vi tillsammans dela goda & galna idéer, lära oss nytt, bli inspirerade och få tips för och med att utveckla vår viktiga biografverksamhet för den unga publiken.

Barnpubliken är värdefull och det ska synas.

Kriterier för att ingå i nätverket:

  • Vår repertoar består av minst en barnfilm per öppen spelvecka eller …
  • Vi gör återkommande satsningar för barnpubliken
  • Vi har läst och skriver under Nätverket Barnbiografernas manifest
  • Vi kommer att delta i minst en nätverksträff/år. Erbjuds både digitalt och fysiskt.

Skicka din intresseanmälan: info@barnbiograferna.com

I mailet uppger du: Biograf, Ort och Kontaktperson (namn och epostadress)

Läs om hur vi arbetar med Barnkonventionen här

Gå med i facebookgruppen Nätverket Barnbiograferna här